קָטֹל — «модель (мишкаль) цветов», однако по ней образуются и другие прилагательные (список приведён ниже).

Основные формы на примере прилагательного צָהוֹב ‘жёлтый’:

צָה֫וֹב — צְהוּבָּ֫ה — צְהוּבִּ֫ים — צְהוּבּ֫וֹת

Две важные детали при изменении:
1. Переход гласного [o] в [u]: cahóv → cehu.
2. Появление тяжёлого дагеша в третьей корневой: cahóv → cehubá.

Если первая корневая — гортанная (в данном случае алеф или айн), то при изменении под ней появляется хатаф-патах: אֲרוּכָּה ‘длинная’.

Полная огласовка

Если вы не знаете, что такое полная огласовка, просто пропустите этот пункт.

צָהֹב — צְהֻבָּה — צְהֻבִּים — צְהֻבּוֹת

Отклонения от модели

В случае, когда на месте третьего корневого согласного стоит ר реш, постановка дагеша невозможна и происходит компенсаторное удлинение гласной, то есть из [u] снова получается [o] — и фактически именно [o] звучит во всех формах.

Основные формы на примере прилагательного שָׁחוֹר ‘чёрный’:

שָׁח֫וֹר — שְׁחוֹרָ֫ה — שְׁחוֹרִ֫ים — שְׁחוֹר֫וֹת

Полная огласовка

Если вы не знаете, что такое полная огласовка, просто пропустите этот пункт.

שָׁחֹר — שְׁחֹרָה — שְׁחֹרִים — שְׁחֹרוֹת

Список прилагательных модели

Не все прилагательные, приводимые в списке, употребляются в современном иврите.

красныйאָדוֹם
ужасныйאָיוֹם
серыйאָפוֹר
длинныйאָרוֹךְ
пёстрый (о животном)בָּרוֹד {סוסים ברודים}
розовыйוָרוֹד
золотого цветаזָהוֹב
зелёныйיָרוֹק
голубой, синийכָּחוֹל
оранжевыйכָּתוֹם
пятнистый (о шкуре и коже)נָקוֹד
фиолетовыйסָגוֹל
ветвистый, густойעָבוֹת
круглыйעָגוֹל
глубокийעָמוֹק
нежный, изнеженныйעָנוֹג {ידיים ענוגות}
землистыйעָפוֹר
извилистый, кривой; лукавыйעָקוֹב
пятнистый/полосатый (библеизм)עָקוֹד
гнутый, кривойעָקוֹם
голый, нагойעָרוֹם
жёлтыйצָהוֹב
маленький, только м. р. ед. ч.קָטוֹן
мокрыйרָטוֹב
чёрныйשָׁחוֹר
голубойתָּכוֹל
апельсинового цветаתָּפוֹז
жёлто-зелёныйתָּרוֹג

Комментарий

Наряду с приведёнными выше у некоторых прилагательных существуют альтернативные формы, например רָטוּב.

Дополнение

В связи с моделью קָטֹל часто — из-за созвучия — вспоминают также прилагательное מָתוֹק ‘сладкий’. В нём происходит изменение гласного, но не появляется дагеш:

מָתוֹק — מְתוּקָה — מְתוּקִים — מְתוּקוֹת

Полная огласовка

Полная огласовка прилагательного מָתוֹק ‘сладкий’ совпадает с приведённой практической.